ACnatuurkunde

ACnatuurkunde

Ik ben Pieter Palsma, docent Natuurkunde aan het CSG Augustinus in Groningen. Ik geef het vak natuurkunde aan zowel havo als vwo. Wat mij betreft een prachtig vak: veel ervan kom je gewoon tegen in de “echte” wereld. Toch hebben veel leerlingen moeite met de taal die wij natuurkundigen spreken. Met mijn filmpjes hoop ik je te helpen met de stof! Kijk anders ook even  op mijn website voor een overzicht van al mijn filmpjes: www.phpalsma.nl

Video's van ACnatuurkunde (75 video's)

Trillen 5: Snelheid van een trilling

Natuurkunde havo, vwo Uitlegvideo 177 8.6

Bewegen: Gemiddelde snelheid

Natuurkunde havo, vwo Uitlegvideo 102 8.5

Bewegen: Vrije val

Natuurkunde havo, vwo Uitlegvideo 91 8.2

Elektriciteit: Wat is lading?

Natuurkunde havo, vwo Uitlegvideo 250 8.4

Licht: Wet van Snellius

Natuurkunde havo, vwo Uitlegvideo 183 8.2

Warmte - Soortelijke warmte - Formule

Natuurkunde havo, vwo Uitlegvideo 31 8.5

Warmte - Soortelijke warmte

Natuurkunde havo, vwo Uitlegvideo 58 8.3

Stoffen - druk en volume

Natuurkunde havo, vwo Uitlegvideo 32 8.3