Aardrijkskunde series (23 series)

Domein B: Wereld (8 video's)

Deze video's gaan over Domein B.

Domein C: Aarde (9 video's)

Deze video's gaan over domein C.

AK/K/5: Bronnen van energie (3 video's)

Deze video's gaan over AK/K/5 (VMBO examen): bronnen van energie.

VMBO Examen: Topografie (2 video's)

Deze video's gaan over topografie

Examenserie: aardrijkskunde (2 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over het eindexamen aardrijkskunde voor havo en vwo. De video's gaan over het domein Wereld en het domein Aarde.

Examenserie: aardrijkskunde vmbo (2 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over het eindexamen aardrijkskunde voor vmbo.

Examenserie: aardrijkskunde domein Wereld (8 video's)

Deze video's zijn geschikt voor het vak aardrijkskunde voor havo/vwo en gaan over domein Wereld.

Examenserie: aardrijkskunde domein Aarde (22 video's)

Deze video's zijn geschikt voor het vak aardrijkskunde voor havo/vwo en gaan over domein Aarde.

Examenserie: Nederland: Wateroverlast in het rivierengebied (havo) (3 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over Nederland: Wateroverlast in het rivierengebied voor het centraal examen voor de havo.

Examenserie: Aardrijkskunde havo (11 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de examenonderwerpen voor het havo centraal examen aardrijkskunde.

Examenserie: Aardrijkskunde vwo (6 video's)

Deze examenserie van video's geeft uitleg over de examenonderwerpen voor het vak aardrijkskunde voor het vwo.

Examenserie: Aardrijkskunde vmbo (12 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de eindexamenstof voor het vak aardrijkskunde voor het vmbo (methode: Wereldwijs). De volgende hoofdstukken komen aan bod: Hoofdstuk 4: Energie Hoofdstuk 5: Energie Nederland en Europa Hoofdstuk 6: Energie, milieu en ruimte in Brazilië Hoofdstuk 7: Grenzen en identiteit in je eigen omgeving  

Examenserie: Aardrijkskunde vwo domein leefomgeving (9 video's)

Deze examenserie van video's geeft uitleg over het examen aardrijkskunde voor het vwo (domein leefomgeving). De volgende hoofdstukken komen aan bod: Hoofdstuk 11: Leefbaarheid: Overstroming en wateroverlast Hoofdstuk 12: Leefbaarheid: Steden en stedelijke problemen

Schoolexamenstof aardrijkskunde vwo (11 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over alles wat je moet weten voor het schoolexamen aardrijkskunde (vwo). Dit krijg je dus NIET op je eindexamen. De volgende hoofdstukken komen aan bod: Hoofdstuk 2: Het wereldvoedselvraagstuk (domein wereld) Hoofdstuk 4: Het mondiale klimaatvraagstuk (domein aarde)

Examenserie aardrijkskunde buiteNLand (havo) (14 video's)

<div>Deze serie van video's geeft uitleg over de examenonderwerpen voor het havo centraal examen aardrijkskunde van de methode buitenland.&nbsp;</div>

Examenserie: Aardrijkskunde vmbo/mavo (33 video's)

In deze examenserie vinden jullie het NIEUWE examenprogramma Aardrijkskunde VMBO KGT/TL/MAVO. (eerste examen mei 2015)  De onderwerpen Water, Klimaat & Bevolking en Ruimte, die getoetst worden op het eindexamen worden hier uitgelegd in verschillende uitlegvideo's. Het is aan de hand van de methode Wereldwijs, maar mocht je een andere methode gebruiken dan is dit ook goed te gebruiken. Uiteindelijk wordt hetzelfde getoetst op het eindexamen.

Examenserie aardrijkskunde terra (vwo) (20 video's)

<div>Deze serie van examenvideo's geeft uitleg over alle examenonderwerpen voor het vak aardrijkskunde voor het vwo met de methode terra.</div>

Examenserie aardrijkskunde wereldwijs (havo) (40 video's)

<div>Deze serie van video's geeft uitleg over alles wat je moet weten voor het havo eindexamen aardrijkskunde (met de methode Wereldwijs).</div>

Examenserie aardrijkskunde wereldwijs (vwo) (56 video's)

<div>Alle uitlegvideo's in één examenserie over alle CE onderwerpen voor het vwo eindexamen aardrijkskunde (methode wereldwijs).&nbsp;</div>

Examenserie: aardrijkskunde (16 video's)

Deze examenserie van video's geeft uitleg over alle onderwerpen die je moet kennen voor het eindexamen aardrijkskunde (domein wereld, domein aarde en domein leefomgeving).

Examenserie: Aardrijkskunde domein Leefomgeving (19 video's)

In deze examenserie legt Irene van den Bogaardt alles uit wat je nodig hebt voor je eindexamen aardrijkskunde in domein E, leefomgeving.

Aardrijkskunde: BuiteNLand hoofdstuk 2 (klas 2) (8 video's)

In deze serie legt Irene van den Bogaardt hoofdstuk 2 van BuiteNLand voor de tweede klas uit, op locatie!