Geschiedenis series (60 series)

Tijdvak 1: jagers en boeren (3 video's)

Deze video's gaan over tijdvak 1.

Tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen (5 video's)

Deze video's gaan over tijdvak 2.

Tijdvak 3: tijd van monniken en ridders (4 video's)

Deze video's gaan over tijdvak 3.

Tijdvak 4: tijd van steden en staten (5 video's)

Deze video's gaan over tijdvak 4.

Tijdvak 8: Burgers en stoommachines (11 video's)

Deze video's gaan over tijdvak 8.

Tijdvak 6: regenten en vorsten (4 video's)

Deze video's gaan over tijdvak 6.

Tijdvak 7: pruiken en revoluties (4 video's)

Deze video's gaan over tijdvak 7.

Tijdvak 9: Wereldoorlogen (8 video's)

Deze video's gaan over tijdvak 9.

Tijdvak 10: Televisie en computer (5 video's)

Deze video's gaan over tijdvak 10.

Historische Context Republiek (5 video's)

Deze video's gaan over de historische context van de Republiek.

Historische Context Verlichting (6 video's)

Deze video's gaan over de historische context Verlichting.

Historische Context Koude Oorlog (6 video's)

Deze video's gaan over de Historische Context Koude Oorlog.

Historische Context Duitsland (6 video's)

Deze video's gaan over de Historische Context Duitsland.

Examenserie: geschiedenis, alle tijdvakken (53 video's)

Alle video's van alle tien tijdvakken in één serie, voor havo en vwo.

Examenserie: geschiedenis, alle historische contexten (23 video's)

Alle video's van alle historische contexten (Koude Oorlog, Duitsland, Verlichting en Republiek) in één serie.

Koude Oorlog vmbo 3 (3 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de Koude Oorlog voor 3 vmbo.

Examenserie: geschiedenis vmbo (27 video's)

Alle video's over de module staatsinrichting van Nederland en het historisch overzicht vanaf 1900 in één serie ter voorbereiding op het eindexamen geschiedenis voor vmbo.

Koninkrijk der Nederlanden (8 video's)

Deze serie van video's geven uitleg over hoofdstuk 5: Koninkrijk der Nederlanden, paragraaf 1 t/m 5 voor 2 havo en vwo.

Historische Context Republiek (vwo) (12 video's)

Deze video's gaan over de historische context van de Republiek speciaal voor leerlingen van het vwo.

Historische vaardigheden (7 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over historische vaardigheden.

Koude Oorlog 3 havo/vwo (7 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de Koude Oorlog voor 3 havo en vwo.

Examenserie: Staatsinrichting van Nederland (vmbo) (10 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de staatsinrichting van Nederland voor het vak geschiedenis voor 4 vmbo tl.

Sociale verschillen (10 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de sociale verschillen voor het vak geschiedenis en maatschappijleer voor vmbo 1.

Historische context Duitsland (17 video's)

Deze video's gaan over de Historische Context Duitsland.

Historische context de Verlichting (15 video's)

Deze serie van video´s geeft uitleg over de historische context de Verlichting.

Examenserie: Geschiedenis (3 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over alles wat je moet weten voor het eindexamen geschiedenis.

Historische Context Koude Oorlog (vwo) (17 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de historische context koude oorlog voor het vak geschiedenis.

Thema 1 - Middeleeuwen (5 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over thema 1 - Middeleeuwen voor het vak geschiedenis voor brugklassers.

Nederlands-Indië (2 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de geschiedenis van Nederlands-Indië.

De Oudheid - De Grieken (5 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over: De Oudheid - De Grieken. Tijdvak 2, tijd van Grieken en Romeinen.

Vroege middeleeuwen, monniken en ridders (5 video's)

De Vroege Middeleeuwen. Tijdvak 3, tijd van monniken en ridders. En meer! Kenmerkende aspecten: 9 De verspreiding van het christendom in geheel Europa. 10 Het ontstaan en de verspreiding van de islam. 11 De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid. 12 Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.

Tijd van steden en staten (7 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de tijd van steden en staten (tijdvak 4).

Tijd van ontdekkers en hervormers (5 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de kenmerkende aspecten 18 t/m 21 van Tijdvak 5 Tijd van ontdekkers en hervormers voor het vak geschiedenis.

Tijd van regenten en vorsten (4 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over Tijdvak 6: Tijd van Regenten en vorsten. 

De Gouden Eeuw (5 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de Gouden Eeuw in Nederland.

Tijd van pruiken en revoluties (5 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over Tijdvak 7: Tijd van pruiken en revoluties (KA 27 t/m 30).

Historische Context Koude Oorlog (5 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de historische context koude oorlog voor het centraal examen geschiedenis.

Opkomst van ISMEN (5 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de opkomst van de ISMEN: Conservatisme Liberalisme Socialisme (communisme + sociaal-democraten) Confessionalisme Nationalisme Imperialisme Kenmerkend Aspect 31: De opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. 

Tijd van jagers en boeren (4 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over tijdvak 1: Tijd van jagers en boeren, ook wel de prehistorie genoemd.

Tijd van Grieken en Romeinen (7 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over tijdvak 2: Tijd van Grieken en Romeinen voor het vak geschiedenis.

Tijd van Burgers en Stoommachines (6 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over tijdvak 8: Tijd van Burgers en Stoommachines voor het vak geschiedenis.

Wereldgeschiedenis (4 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de geschiedenis van de wereld van de prehistorie tot nu. Disclaimer: De serie is nog niet compleet en gaat nu tot de middeleeuwen.

De Nederlandse Republiek (3 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de Nederlandse Republiek voor het vak geschiedenis.

Nederland na 1945: Cultuur en mentaliteit (11 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de module Nederland na 1945: Cultuur en Mentaliteit voor het vak geschiedenis voor vmbo-tl.

Historisch overzicht: Een nieuwe wereldorde vanaf 1990 (4 video's)

Serie van uitlegvideo's over Een nieuwe wereldorde vanaf 1990 (historisch overzicht) voor het vak geschiedenis voor vmbo-tl leerlingen.

Historisch Overzicht: Nederland 1900-1914 (3 video's)

Serie van uitlegvideo's over de module Historisch Overzicht: Nederland 1900-1914 voor het vak geschiedenis voor 4 vmbo (examenstof).

Historisch Overzicht: Europa en de wereld 1945-1989 (5 video's)

Serie van uitlegvideo's over de module Historisch Overzicht: Europa en de wereld 1945-1989 voor het vak geschiedenis voor vmbo-tl.

Historisch Overzicht: De Tweede Wereldoorlog 1939-1945 (5 video's)

Serie van uitlegvideo's over de module Historisch Overzicht: De Tweede Wereldoorlog 1939-1945 voor het vak geschiedenis voor vmbo-tl.

Historisch Overzicht: Interbellum 1919-1939 (5 video's)

Serie van uitlegvideo's over de module Historisch Overzicht: Interbellum 1919-1939 voor het vak geschiedenis voor vmbo-tl.

Historisch Overzicht: De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (5 video's)

Serie van uitlegvideo's over de module Historisch Overzicht: De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 voor het vak geschiedenis voor vmbo-tl.

Examenvideo Rijksmuseum (1 video's)

Deze video is speciaal voor de eindexamens opgenomen in het Rijksmuseum.

ZAG-Geschiedenis Examenserie (havo) (7 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over alles wat je moet weten voor je eindexamen geschiedenis (havo).

Historische Context De Republiek (havo) (11 video's)

Deze video's gaan over de historische context van de Republiek speciaal voor leerlingen van de havo.

Historische Context Duitsland (6 video's)

Deze video's gaan over ´Historische Context Duitsland´ voor het vak geschiedenis.

Historische Context Koude Oorlog (havo) (3 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over de historische context koude oorlog voor het vak geschiedenis. Deze serie is speciaal voor havo-leerlingen. Er is ook een serie voor vwo-leerlingen.

Examenserie geschiedenis #DeRepubliek (havo & vwo) (7 video's)

<div>In deze videoserie wordt alles wat je voor je havo- of vwo-CE moet weten over de Republiek uitgelegd.</div>

Examenserie geschiedenis #DeVerlichting (havo & vwo) (7 video's)

<div>In deze videoserie wordt alles wat je voor je havo- of vwo-CE moet weten over de Historische Context De Verlichting.</div>

Examenserie geschiedenis #KoudeOorlog (havo & vwo) (9 video's)

<div>In deze videoserie wordt alles wat je voor je havo- of vwo-CE moet weten over de Historische Context Koude Oorlog.</div>

Examenserie geschiedenis #Duitsland (havo & vwo) (10 video's)

<div>In deze videoserie wordt alles wat je voor je havo- of vwo-CE moet weten over de Historische Context Duitsland.</div>