Latijn series (24 series)

Examenserie: Latijn Grammatica (9 video's)

Deze serie van examenvideo's geeft uitleg over de Latijnse grammatica.

Bespreking Sallustius (22 video's)

Besprekingen van teksten van C. Sallustius Crispus, "De Coniuratione Catilinae": grammatica, stijl en werkvertaling.

Bespreking Caesar (20 video's)

Besprekingen van teksten van Julius Caesar, "De Bello Gallico", delen van boek I en VI: grammatica, stijl en werkvertaling.

Besprekingen Latijn methode Disco (9 video's)

Besprekingen van een aantal teksten uit de Latijn-methode "Disco": grammatica, stijl en werkvertaling.

Latijn (388 video's)