Wiskunde C series (7 series)

Overige verbanden (wiskunde C) (5 video's)

Deze video geeft uitleg over de overige verbanden voor het vak wiskunde c. Aan bod komen: kwadratische formules, machtsformules, wortelformules, gebroken formules en logaritmische formules.

Normale verdeling (wiskunde C) (10 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over normale verdelingen voor het vak wiskunde c (geschikt voor vwo 6 leerlingen).

De binomiale verdeling (wiskunde A/C) (10 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over hoofdstuk 2: de binomiale verdeling voor het vak wiskunde A/C voor 5 vwo.

De afgeleide functies (wiskunde A/C) (10 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over hoofdstuk 3: de afgeleide functies voor het vak wiskunde A/C voor 5 vwo.

Rekenen met matrices (wiskunde A/C) (8 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over hoofdstuk 9: Rekenen met matrices voor het vak wiskunde A/C voor 5 vwo.

Machtsverbanden (14 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over hoofdstuk 6 (Getal & Ruimte): machtsverbanden voor vwo 4 wiskunde A/C.

Lineair programmeren (10 video's)

Deze video geeft uitleg over hoofdstuk K: Lineair programmeren voor het vak wiskunde A/C (5 vwo).