NaSk 1 series (4 series)

Natuurkunde Kracht en Beweging (16 video's)

In deze video's wordt uitleg gegeven over Kracht en Beweging. De inhoud is bedoeld voor klas 4 natuurkunde.

Examenserie: vragen over NaSk1 (5 video's)

In deze serie beantwoordt docent Rob vragen van scholieren over het NaSk 1 examen.

Vervangingsweerstanden (NaSk1) (3 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over vervangingsweerstanden.

Serie & parallel (NaSk1) (3 video's)

Deze serie van video's geeft uitleg over serie en parallelschakelingen.

NaSk 1 (12 video's)

[#dtv] Examen 2017 - tijdsnood en nu?

Natuurkunde, NaSk 1 vmbo 4, havo 5 Examenvideo 60 6.9

Stroomkring, serie & parallel (deel 1)

Natuurkunde, NaSk, NaSk 1 vmbo, havo, vwo Uitlegvideo 1480 6.8

Stroom & spanning meten, serie & parallel (deel 3)

Natuurkunde, NaSk, NaSk 1 vmbo, havo, vwo Uitlegvideo 449 8.3

[#dtv] Examen 2017 - Waarom significante cijfers?

Natuurkunde, Scheikunde, NaSk 1, NaSk 2 vmbo 4, havo 5, vwo 6 Examenvideo 67 7.9

[#dtv] Examen 2017 - Energie-omzetting

Natuurkunde, NaSk 1 vmbo 4, havo 5 Examenvideo 180 8.9

De formules, vervangingsweerstand (deel 3)

Natuurkunde, NaSk, NaSk 1 vmbo, havo, vwo Uitlegvideo 114 8.8

Weerstanden parallel, vervangingsweerstand (deel 2)

Natuurkunde, NaSk, NaSk 1 vmbo, havo, vwo Uitlegvideo 612 5

Weerstanden in serie, vervangingsweerstand (deel 1)

Natuurkunde, NaSk, NaSk 1 vmbo 4, havo, vwo Uitlegvideo 339 8