Engels series (10 series)

Grammar (21 video's)

In deze video's worden de regels van Engelse grammatica uitgelegd.

Grammar 3 VWO (26 video's)

In deze video's worden de regels van Engelse grammatica uitgelegd voor 3 VWO.

Grammar 3 HAVO (24 video's)

In deze video's worden de regels van Engelse grammatica uitgelegd voor 3 HAVO.

Grammar 1 VMBO-GT/HAVO (12 video's)

In deze video's worden de regels van Engelse grammatica uitgelegd voor 1 VMBO-GT/HAVO

Engels (185 video's)

Engels: Tekstverklaren, examentips

Engels havo 5, vwo 6 Uitlegvideo 278 9

Engels: Formele brief

Engels havo 5, vwo 6 Vaardighedenvideo 739 8.3

Engels: Tekstverklaren, vraagsoorten

Engels havo 5, vwo 6 Uitlegvideo 41 7.6